Podmínky používání webu BinarniOpce.cz

Podmínky používání webu BinarniOpce.cz

Veřejně přístupný internetový server www.binarniopce.cz (dále jen Server) obsahuje obecné informace o burzovním obchodování. Kontaktní e-mail na provozovatele je admin@ibinarniopce.cz.

Uživatelé přistupují na Server ze své vlastní iniciativy a jsou odpovědni za to, že jejich jednání je v souladu s platnou legislativou, již podléhají.

Server má informativní charakter a není zaručeno, že informace na Serveru jsou bezchybné, přesné a aktuální.

Upozornění: Veškeré informace umístěné na Serveru týkající se obchodování a investování na finančních trzích jsou určeny výhradně ke studijním účelům. V žádném případě neslouží jako konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel Serveru ani jednotliví autoři obsahu nejsou registrovanými brokery, investičními poradci ani makléři. Při tvorbě obsahu na Serveru se nepostupovalo podle požadavků zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, která popisují analýzu investičních příležitostí a investiční doporučení. Na stránkách mohou být zmiňovány konkrétní finanční produkty, ovšem vždy jen za účelem studia obchodování na finančních trzích. Provozovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Server neobsahuje individualizované finanční poradenství, pouze obecné studijní texty, proto webové stránky Serveru nezohledňují zvláštní investiční cíle, finanční situaci anebo konkrétní požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel popírá veškerou zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou, následnou, represivní, zvláštní nebo jinou škodu, ušlé příležitosti, ušlý zisk anebo jakoukoli jinou ztrátu anebo škody.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které je možné navštívit prostřednictvím Serveru.

Na Serveru jsou umístěny běžné reklamní prvky ve formě hypertextových odkazů, log nebo reklamních bannerů. Mohou být umístěny v záhlaví webu, v patičce webu, v postranních menu nebo ve článcích. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka.

Recenze a hodnocení brokerských společností jsou vyjádřením subjektivních osobních názorů autorů. Mohou však také obsahovat reklamní prvky.

Server nepoužívá skrytou reklamu, vyskakovací okna, automaticky spouštěná videa či jiné problematické typy reklamy.

Tyto podmínky jsou platné až do jejich odvolání.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte Server a nadále jej nepoužívejte.